YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:05.06.2020 09:26:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizin 2019 Yılı Hesap Dönemine Ait Olağan Genel Kurulu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
05.06.2020
Genel Kurul Tarihi
11.07.2020
Genel Kurul Saati
10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
10.07.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ESENYURT
Adres
Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç, Esenyurt / İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi
5 - 2019 yılına ait finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki
6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev süreleri
8 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
11 - Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması
12 - Şirket tarafından 2019 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
14 - Şirket'in Bağış ve Yardım Politikasının ve Bilgilendirme politikasının okunması ve Genel Kurul'ca tasdiki
15 - Şirket esas sözleşmesinin Geçici Madde 1'inin kaldırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylanan esas sözleşme tadilinin ortaklar onayına sunulması
16 - Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi hakkında bilgi verilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
17 - Şirketin 2019 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
18 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'nın onayına sunulması
19 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
20 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Genel_Kurul_Davet_Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun 11.07.2020 tarihinde, saat 10:00'da "Osmangazi Mahallesi 2647.Sokak No:34/1 34522 Kıraç, Esenyurt / İstanbul" adresinde yapılmasına karar vermiştir.


Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.