GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:28.05.2020 19:03:43
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2020 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
31 Mart 2020 tarihinde sona eren döneme ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde açıklamakta olduğumuz gelir tablosu, Şirket'in Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı doğrultusunda hazırladığı konsolide olmayan yasal kayıtlarını içermektedir. Konsolide olmaması sebebiyle, Grup faaliyetlerini tam olarak yansıtmamakta olup, SPK mevzuatına uygun olarak düzenlenen konsolide mali tablolar ile karşılaştırılmaları yanıltıcı sonuçlar verecektir.