DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:27.05.2020 18:39:58
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muz 27.05.2020 tarihinde (bugün);


Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak faaliyetlerine yardımcı olmak ve 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, İcra Kurulu'nun aşağıdaki şekilde teşkiline;


İCRA KURULU


ADI SOYADI  GÖREVİ

Çağlar Göğüş Başkan (CEO)

Bora Yalınay  Üye (Mali İşlerden Sorumlu (CFO))

Tolga Babalı        Üye (Mali ve Operasyonel Yönetimden Sorumlu)

Vedat Mungan    Üye (Stratejik Planlama ve İş Yönetiminden Sorumlu)


Kurulumuz Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak, faaliyetlerine yardımcı olmak ve Kurumsal Yönetim Komitesi hariç 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, ilgili Komiteler'in başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;


DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE


ADI SOYADI                  GÖREVİ

Hüseyin Faik Açıkalın Başkan

Hacı Ahmet Kılıçoğlu  Üye


KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ


ADI SOYADI            GÖREVİ

Agah Uğur                 Başkan

Hacı Ahmet Kılıçoğlu  Üye

Murat Doğu              Üye


Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, 2020 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısını takiben yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısına kadar görev yapmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) ile düzenlendiği üzere Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de üstlenmesine,


Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ve SPK'nın "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1)" uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin aşağıdaki şekilde teşkiline, 


RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ 


ADI SOYADI                  GÖREVİ

Hüseyin Faik Açıkalın Başkan

Hacı Ahmet Kılıçoğlu  Üye

Agah Uğur                        Üye

Ahmet Toksoy                Üye

Bora Yalınay                   Üye


Komite başkan ve üyelerine komitelerde görev almaları sebebi ile herhangi bir ücret ödenmemesine,

karar vermiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.