ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

Kredi Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:20.05.2020 22:02:40
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Fitch Rating Derecelendirme Notu Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketimizin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB" görünümü "Durağan", Ulusal Finansal Güçlülük notunu ise "AA+(tur)" görünümü de yine "Durağan" olarak teyit etmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.