ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

Gönderim Tarihi:13.05.2020 19:11:34
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Haberlere İlişkin Açıklama

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz ile Chubb isimli sigorta firması arasında devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili basın haberi nedeniyle Özel Durumlar Tebliği kapsamında yatırımcıları bilgilendirme gereği doğmuştur.

Chubb mevcut uluslararası tahkim anlaşmasının hilafına, Moskova'da şirketimiz aleyhine, halef sıfatı ile 450 milyon ABD Doları tutarında tazminat davası açmıştır. Moskova mahkemesi, Chubb'ın, Berezovskaya kömür santralinde 2016 senesinde çıkan yangında şirketimizin dahli olduğuna ilişkin tüm iddia ve tazminat taleplerini esastan reddetmiştir.

29/4/2020 tarihinde, İngiliz temyiz mahkemesi Chubb'ın, şirketimize karşı Moskova mahkemesinde kaybettiği kararı temyiz etmesini tedbiren yasaklamıştır.

Şirketimiz Chubb'ın tahkim maddesini ihlal etmesinden doğan zararlarının karşılanması amacı ile Chubb'a karşı uluslararası tahkime başvurmuş olup, hukuki süreci yakından takip etmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.