TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:11.05.2020 10:59:01
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

08/05/2020 tarihinde yapılan Pay Alım Satım Bildiriminin şablon düzeltilmiştir

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

08.05.2020  tarihinde TAZE KURU A.Ş. TKURU.IS payları ile ilgili olarak 14,55 TL fiyattan

  

5.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi

  

Tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TAZE KURU A.Ş. TKURU.IS sermayesindeki

  

Payım 08.05.2020 tarihi itibariyle % 61,86 sınırına ulaşmıştır.

  

 

  

 

  

İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
08/05/2020
0
5.000
5.000
623.684
618.684
% 62,36
% 62,36
% 61,86
% 61,86
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.