EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:07.05.2020 19:14:23
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satımı hk.

İlgili Şirketler
[EGCEY]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
07 Mayıs 2020 tarihlerinde EGCEY payları ile ilgili olarak 0,97-0,97TL fiyat aralığından 150,000TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte EGCEY sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız %34,25 sınırına düşmüştür.Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
07/05/2020
0
150.000
-150.000
7.000.055,04
6.850.055,04
% 35
% 35
% 34,25
% 34,25
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.