ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:30.04.2020 12:36:36
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TRFSKFH42029 ISIN kodlu bononun itfa işlemi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
83.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
30.04.2020
Vade (Gün Sayısı)
63
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
10,65
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
11,13
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFSKFH42029
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
16.01.2020
Satışa Başlanma Tarihi
26.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi
26.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi
27.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
25.000.000
İhraç Fiyatı
0,98195
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
30.04.2020
Kayıt Tarihi
29.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
30.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
25.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 63 gün vadeli, TRFSKFH42029 ISIN kodlu, 25.000.000 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosunun bugün itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.