ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:20.04.2020 21:10:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

2019 Yılı Olağan Genel Kurul Tescil Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
06/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2019-31/12/2019
Tarih
27/03/2020
Saati
10:00
Adresi
Büyükdere Caddesi No 171 Metrocity İş Merkezi A Blok 7.kat Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması, 2. Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, 3. 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2019 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2019 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablolarının ayrı ayrı okunması, müzakereleri ve tasdikleri, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 7. 2019 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yöntim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Erdal ERDEM in istifasının kabülü, 9. 2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 10. 2020 yılı Şirket Denetçiliği için seçim yapılması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması, 12. Dilek ve temenniler,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2. 2019 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim (denetçi) raporu okundu ve müzakere edildi. 3. 2019 yılı hesap dönemine ait bilanço ve gelir tabloları okundu, müzakere ve tasdik edildi. 4. Yönetim Kurulu Üyeleri kapsamlı ibra edildi. 5. 2019 yılı faaliyet dönemine ait dönem kar/zararı konusunda Yönetim Kurulu teklifi görüşülerek karara bağlandı. 6. Yöntim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Erdal ERDEM in istifası kabul edildi. 7. 2020 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine karar verildi. 8. 2020 yılı Şirket Denetçiliği için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş seçildi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanununun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu müzakere edildi ve karara bağlandı.
Genel Kurul Tescil Tarihi
20/04/2020
Açıklamalar

Şirketimizin 27/03/2020 tarihinde yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20/04/2020 tarihinde tescil edilmiştir.

  Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun cetveli ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.