ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:10.04.2020 21:50:37
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2019
Periyot:1

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

31.03.2019 Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/04/2020
Karar Sayısı
7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERİ II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL

RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE 

SORUMLULUK BEYANI


Yönetim Kurulu'nun 10.04.2020 karar tarihi ve 2020/7 karar sayılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.I Tebliği'nin 

ikinci bölümünün 9.maddesi gereğince sorumluluk beyanı. 


a) 01.01.2019 – 31.03.2019, 01.01.2019 – 30.06.2019, 01.01.2019 – 30.09.2019 ve 01.01.2019 – 31.12.2019 

   hesap dönemine ait Finansal Tablolar tarafımızca incelenmiştir.


b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet

   raporu, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı 

   olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. 


c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal rapor-

   lama standartlarına göre hazırlanmış 31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 ve 31.12.2019 tarihli finansal tablolar

   işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını

   ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli

   risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.


  

Beyan ederiz.


Nevzat AVUNÇ                       Halil TEKİN                                    Arzu YÜKSEL

Yönetim Kurulu Başkanı        Yön. Kurulu Başkan V.                Yönetim Kurulu Üyesi        


Mehmet ÇAĞIRICI                        Mahmut BİRLİK                              Yaşar ATILGAN

Yönetim Kurulu Üyesi                   Yönetim Kurulu Üyesi                 Yönetim Kurulu Üyesi


Mehmet Ali ALP                           Fatma Hülya KÖYLÜOĞLU    İsmail ACAR

Yönetim Kurulu Üyesi                   Yönetim Kurulu Üyesi                 Yönetim Kurulu Üyesi