GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.04.2020 18:48:25
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Karar tarih değişikliği
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.04.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
67.392.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
120.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
GEDIK, TREGDKM00012
67.392.000
52.608.000,000
78,06267
GEDIK, TREGDKM00012
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
67.392.000
52.608.000,000
78,06267
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.04.2020 tarihli toplantısında,

Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere 52.608.000, TL artırılarak 67.392.000, -TL'den 120.000.000,-TL'na yükseltilmesi ve arttırılan tutarın 26.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımızca onaylanan 2019 yılına ilişkin kar dağıtım önerisi doğrultusunda, 2019 yılı kar paylarının bedelsiz hisse senedi olarak tevdi edilmesine ve gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.