MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

Gönderim Tarihi:09.04.2020 17:27:29
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

08.10.2013 tarihli Genel Kurul Toplantısının bazı maddelerinin iptaline ilişkin açılan davayla ilgili gelişmeler

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
07/01/2014
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
27/01/2014
Davanın Konusu
Şirketimizin 08/10/2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlardan 3'ünün iptali ve 1'inin butlanın tespiti
Karşı Taraf(lar)
Bülent BARUTÇU - Sinan TAŞKIRAN - Salih ERTÜRK - Necdet ÜNSAL - Tolga METİN - Muharrem ERBAŞ - Kemal PİŞKİN - Mehmet ALTINKAYNAK - Adem Ali ARKALI
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Bakırköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2014/429 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
Bozma kararına uyulup uyulmama konusunun 16.04.2020 tarihinde görülecek duruşmada görüşülmesine karar verildiği şirketimize tebliğ edilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
16.04.2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olacağı düşünülmektedir.
Açıklamalar

İlgi: 28.02.2020 tarihli özel durum açıklamamız

İlgi belirtilen açıklamamız ile,

Şirketimizin 08.10.2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlardan bazılarının iptali talebiyle açılan davanın sonucunda, sermaye azaltımı ile eş anlı sermaye artırımına yönelik kararın butlan olduğuna hükmedildiği; iştirak edinimine ilişkin 2 maddenin iptaline ilişkin taleplerin ise reddedildiği; davacı tarafların, yerel mahkemenin kararının temyizi isteminde bulunduğunu;

Yargıtay 11 Hukuk Dairesi'nin 05.02.2020 tarih, 2018/1886 Esas 2020/939 karar sayılı ilamıyla yerel mahkeme kararlarından birinin BOZULMAKLA, yerel mahkemeye yeniden inceleme maksadıyla iade edildiği; duyurulmuştu.

Buna istinaden, yerel mahkemeye yeniden gönderilen dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonucunda, 

bozma kararına uyulup uyulmama konusunun 16.04.2020 tarihinde görülecek duruşmada görüşülmesine karar verildiği şirketimize tebliğ edilmiştir. 

Gelişmeler bilahare duyurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.