DENİZ PORTFÖY YAZ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:07.04.2020 15:12:28
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2020
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bildirimi 2020/1 dönem

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
785,81
% 0,00251199
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
110,21
% 0,00035231
Bağımsız Denetim Ücreti
2.027,18
% 0,00648027
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
8.984,86
% 0,02872184
Fon Yönetim Ücreti
38.571,15
% 0,12330013
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
303,25
% 0,0009694
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
2.879
% 0,00920328
TOPLAM GİDERLER
53.661,46
% 0,17153923
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
31.282.326,22
% 100