ZİRAAT PORTFÖY BIST BANKA DIŞI LİKİT 10 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:06.04.2020 11:59:17
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Fon Gider Bilgileri

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
10.754,44
% 0,00541566
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
0
% 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0
% 0
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
838,55
% 0,00042227
Fon Yönetim Ücreti
31.281,78
% 0,0157527
Hisse Senedi Komisyonu
18,69
% 0,00000941
Tahvil Bono Komisyonu
0
% 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
67,52
% 0,000034
Vadeli Ters Repo Komisyonu
27,6
% 0,0000139
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0
% 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
426,3
% 0,00021467
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
19,88
% 0,00001001
TOPLAM GİDERLER
43.434,76
% 0,02187262
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
198.580.490,68
% 100