AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

Gönderim Tarihi:30.03.2020 18:12:48
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Süreç İptal Nedeni
Tahsisli Satış Anlaşması imzaladığımız Secoya Grup İnc. Tarafından alım şartlarında değişiklik talebi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklık Finansman Daire Başkanlığından görüş istenmiş, SPK'nın :29833736-105.01.01.01-E.3270 tarihli Görüşüne istinaden, Tahsisli Satış Sözleşmemiz Secoya Group Inc ile karşılıklı olarak fesih edilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.