ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:20.03.2020 15:51:29
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Arena Bilgisayar 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
18.02.2020
Genel Kurul Tarihi
20.03.2020
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
19.03.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
EYÜP
Adres
Merkez Mahallesi - Göktürk Caddesi No:4 - 34077 Göktürk - Eyüp - İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Heyetinin teşkili için seçim yapılması.
2 - Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4 - Şirketin 2019 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Bağışlara ilişkin ana sözleşme değişikliğinin genel kurul onayına sunulması.
6 - Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın genel kurul onayına sunulması ve 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hususunda bilgi verilmesi.
7 - 2020 yılında yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.
8 - 2019 yılı karının tahsis şekli ve zamanı hakkında karar alınması ve gelecek yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının görüşülmesi ve kabulüne ilişkin oya sunulması.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan" II-17.1sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 12. Maddesi uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması.
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket'in "Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
12 - 2019 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmeleri.
13 - Görev süreleri dolmuş bulunan Denetçinin yerine seçim yapılması, görev sürelerinin ve ödenecek ücretin tespiti konusunda müzakere ve karar verilmesi.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
16 - Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulunun 2020/04 sayılı kararı ile TTK'nun 363'ncü maddesi çerçevesinde yapılan atamanın genel kurul onayına sunulması ve yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin tespit edilmesi.
17 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Arena Bilgisayar Genel Kurul İlanı - 20.03.2020.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

20 Mart 2020 tarihinde Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup; toplantıda alınan kararların ve toplantı sonucunun bildirilmesi amacıyla Genel Kurul Toplantı Tutanağına ve toplantıya katılanlara ilişkin Hazirun Listesine ekte yer verilmektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Katılanlar Listesi 20.03.2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2
Arena Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı İmzalı.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.