HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:10.03.2020 14:48:54
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İştirakimiz Dinç Oyun ve Uygulama Yazılım Ticaret A.Ş. Hakkında

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimiz bağlı ortaklığı STRS Teknoloji Yatırım A.Ş. ("STRS") Yönetim Kurulu 09.03.2020 tarihinde toplanarak; iştiraklerinden Dinç Oyun Uygulama ve Yazılım Ticaret A.Ş.'nin ("Dinç Oyun") faaliyetlerini değerlendirmiş;

-        Dinç Oyun'un aktif bir faaliyeti bulunmadığı, Şirketin pasif halde varlığını sürdürdüğü, gelir ve karlılık elde edilemediği, Şirketin içinde bulunduğu bu durumun yakın bir gelecekte değişmesinin beklenmediği tespitlerini yaparak,

-        Söz konusu iştirake yapılan yatırımdan ve Yönetim Kurulu üyeliğinden doğan kanuni sorumluluklarından dolayı olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, olası zararların en asgari düzeyde tutulması amacıyla;

1. STRS'nin Dinç Oyun Yönetim Kurulu Üyeliğinden 09/03/2020 tarihi itibarıyla istifasına ve bu hususta ilgililere gerekli bildirimlerin ve işlemlerin yapılmasına,

2. STRS'nin Dinç Oyun'da sahip olduğu her biri nominal değeri 1 TL olmak üzere 5.000 adet B grubu hissesini bedelsiz olarak Dinç Oyun kurucusu Ulaş Bilgenoğlu'na devredilmesine,

3. Anılan iştirakin kamu borçları nedeniyle STRS'nin herhangi bir takibe veya ihtara maruz kalmaması amacıyla alınacak gerekli tedbirler için çalışma yapılmasına, gerekirse iştirakin diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşülmesine ve bu hususta Genel Müdür Arda Aşkın'ın yetkilendirilmesine karar vermiştir.

STRS'nin yukarıda yer alan 09.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararları Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarihli toplantısında değerlendirilmiş; Şirketimizin Dinç Oyun'da sahip olduğu her biri nominal değeri 1 TL olmak üzere 7.500 adet C grubu hissesini bedelsiz olarak Dinç Oyun kurucusu Ulaş Bilgenoğlu'na devredilmesine karar verilmiştir.

Böylelikle Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız STRS'nin Dinç Oyun'da iştiraki kalmayacaktır.

Pay Sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.