BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:02.03.2020 11:48:56
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Sermaye Artışından Sağlanan Fon Miktarı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
105.815.808
Ulaşılacak Sermaye (TL)
180.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BUCIM, TRABUCIM91F3
105.815.808
74.184.192,000
70,10690
1,00
BUCIM, TRABUCIM91F3
Hamiline
BUCIM(RÜÇHAN), TRRBUCI00014
754.491,578
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
105.815.808
74.184.192,000
70,10690
754.491,578
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Halka arz sırasında satılamayan payların satın alınmasına ilişkin herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
10.02.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
24.02.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
15.11.2019
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
30.01.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
12.02.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
11.02.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'nci maddesine istinaden, 105.815.808 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %70,1069 oranında arttırılarak 180.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun 17.10.2019 tarih ve 1044 sayılı kararı çerçevesinde hazırlanan izahname SPK tarafından 30.01.2020 tarihinde onaylanmıştır. 10.02.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 24.02.2020 tarihinde tamamlanmış olup, kalan paylar 27 Şubat 2020 tarihlerinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satılmıştır. Sermaye artırım sürecinde 73.430.149,77 TL'si yeni pay alma hakkını kullanan mevcut ortaklarımızdan, 2.897.479,51 TL'si Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada yapılan satışlardan olmak üzere Şirketimize toplam 76.327.629,28 TL'si fon girişi olmuş, böylelikle sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.