ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:28.02.2020 23:47:28
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2019
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2020
Karar Sayısı
11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte sunulmuştur.