VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:27.02.2020 17:37:38
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
50.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
30.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
VKFYO, TRAVKFYT91Q4
20.000.000
10.000.000,000
50,00000
1,00
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
20.000.000
10.000.000,000
50,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Bu konuda henüz bir karar alınmamıştır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
27.02.2020
Ek Açıklamalar

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 20.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye artırılması ile ilgili olarak, ihraç edilecek 10.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 27.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuruda bulunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.