ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.02.2020 20:26:00
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağanüstü Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri
C Grubu
Karar Tarihi
24.02.2020
Genel Kurul Tarihi
25.03.2020
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
ADANA
İlçe
YÜREĞİR
Adres
Ceyhan Yolu Üzeri 12.Km. Adana
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, Ayrılma hakkı kullanım fiyatının A grubu paylar için 7,0311 TL, B grubu paylar için 5,237 TL ve C grubu paylar için 2,0348 TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanmasına ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 20 (yirmi) iş günü olmasına, Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin, yetkilendirilen aracı kurum vasıtasıyla paylarını teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği hakkında imtiyazlı pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 14.02.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı TTK'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
5 - 4.Madde Devamı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirketimiz, Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. 'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşilmesinin imtiyazlı pay sahipleri genel kurulun onayına sunulması,
6 - 5.Madde Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde mevcut imtiyazlı (A), (B) ve (C) grubu payların mevcut imtiyazlarının devam etmemesi, imtiyazlı paylar için eşdeğer haklar öngörülmemesi ve devralan Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de bu imtiyazlar mukabilinde imtiyazlı pay sahiplerine Uzman Kuruluş Raporu doğrultusunda uygun miktarda pay verilmesi hakkında imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun onayına sunulması,
7 - 6.Madde Şirketimizin Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,
8 - 7.Madde Kapanış
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
İmtiyazlı Paylar Olağanüstü GK Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
KY 1.3.1 İmtiyazlı Paylar Olağanüstü GK Bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.