TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:21.02.2020 16:56:06
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemi ve Ortaklarımızın Davet Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2019
Karar Tarihi
21.02.2020
Genel Kurul Tarihi
25.03.2020
Genel Kurul Saati
14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
BEŞİKTAŞ
Adres
Sabancı Center Sadıka Ana Toplantı Salonu, 34330 4.Levent/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2019 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.
4 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
6 - 2019 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması
9 - Denetçinin seçimi
10 - 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi
12 - 31.05.2019 tarihli SPK idari para cezası hakkında bilgilendirme
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
14 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2019Çağrıİlanı.pdf - İlan Metni
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21 Şubat 2020 tarih 2010 nolu kararı ile,

Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin yukarıdaki şekliyle belirlenmesine, Şirketimiz ortaklarının Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 25 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 14:30'da Beşiktaş 4.Levent, 34330, Sabancı Center, İstanbul adresinde toplantıya çağrılmalarına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.