DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

Gönderim Tarihi:13.02.2020 16:59:28
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Finansal tablolarımızda düzeltme bilgisi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Gelir Tablosu- Ana ortaklık payları bölümü düzeltilmesi
Değişikliğin Nedeni
Sehven kontrol gücü olmayan paylar bölümüne yazılan tutarın, Ana ortaklık paylar bölümüne yazılması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
yoktur.
Açıklamalar

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasındaki gelir tablomuzda finansal sonuçlara etkisi olmayan düzeltme yapılacaktır. Sehven, kontrol gücü olmayan paylar bölümüne yazılan tutar Ana ortaklık paylar bölümüne yazılacaktır.

Saygılarımızla, 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.