FİBABANKA A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:12.02.2020 14:34:15
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Banka Bonosu İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.350.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
12.02.2020
Vade (Gün Sayısı)
84
ISIN Kodu
TRFFIBA22018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
18.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
19.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi
20.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
54.950.000
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
12.02.2020
Kayıt Tarihi
11.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
12.02.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
54.950.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2019 tarih ve 1/5 sayılı kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 20.11.2019 tarihinde ihraç edilen, 84 gün vadeli, 54.950.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 12.02.2020 itibarıyla gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.