ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:07.02.2020 17:30:33
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımında Yeni Pay Alma Hakkı Kullanımı (Rüçhan ISIN Kodu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
ITTFH
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.10.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
126.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
252.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023
8.820.000
8.820.000,000
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREADSE00023
Nâma
A Grubu, ADES1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRADSE00017
B Grubu, ADESE, TREADSE00015
117.180.000
117.180.000,000
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, ADESE, TREADSE00015
Hamiline
B Grubu, ADESE(RÜÇHAN), TRRADSE00025
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
126.000.000
126.000.000,000
100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
11.02.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
25.02.2020
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
21.10.2019
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
30.01.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
13.02.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
12.02.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak,


Şirketimiz finansal yapısını güçlendirilmesi amacıyla;


1) Şirketimizin 500.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 126.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin,

tamamı nakit karşılığı ve %100 oranında olmak üzere 126.000.000.-TL artışla 252.000.000.-TL'ye artırılmasına;

2) Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına;

3) Artırılan 126.000.000-TL'lik sermayeyi temsil edecek payların %7'lik kısmının 1,00- TL nominal bedelli A grubu nama yazılı, %93'lük kısmının 1,00-TL nominal bedelli B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine;

4) Şirketimizin nakit olarak artırılan 126.000.000.-TL tutarında sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının beher pay için 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakkı karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine;

5)Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa birincil piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2(iki) işgünü süreyle satılmasına,

6)Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş.birincil piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine;

7)Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

8) Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvurularının yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ,Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılmasına;


Oybirliği ile karar vermiştir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.