SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:07.02.2020 15:34:21
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

12.02.2020 Genel Kurul Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
06/02/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
12/02/2020
Saati
15:00
Adresi
Esentepe, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi B Blok N:124 K:3 Şişli / İstanbul
Gündem
Gündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

2020 YILI OLAĞANÜSTÜ  GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2.Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalanmak üzere Toplantı Başkanına yetki verilmesi,

3.Şirketin 20.000.000,00 TL olan sermayesinin 30.000.000,00 TL' na çıkartılmasının ve Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i Başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafınca verilen izin gereği tadil edilmesinin görüşülmesi,

4.Dilekler ve temenniler,

5. Kapanış

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.