DENİZ FAKTORİNG A.Ş.

Finansal Rapor

Gönderim Tarihi:06.02.2020 18:10:18
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2019
Periyot:4

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Finansal Rapor

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2019
Önceki Dönem
31.12.2018
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3
11.262
6.591
17.853
3.157
11.447
14.604
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6
22
22
3.609
3.609
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4
1.342.006
187.069
1.529.075
1.922.465
210.959
2.133.424
Faktoring Alacakları
4
1.326.769
187.069
1.513.838
1.909.762
210.959
2.120.721
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
552.314
44.803
597.117
1.008.010
44.694
1.052.704
Diğer Faktoring Alacakları
774.455
142.266
916.721
901.752
166.265
1.068.017
Finansman Kredileri
Tüketici Kredileri
Kredi Kartları
Taksitli Ticari Krediler
Kiralama İşlemleri (Net)
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Kazanılmamış Gelirler (-)
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
Takipteki Alacaklar
4
67.779
67.779
245.141
245.141
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-52.542
-52.542
-232.438
-232.438
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
İştirakler (Net)
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
10
8.690
8.690
1.710
1.710
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
11
6.271
6.271
4.655
4.655
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
19
16.967
16.967
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12
12.894
12.894
40.212
40.212
DİĞER AKTİFLER
14
4.957
148
5.105
13.708
166
13.874
ARA TOPLAM
1.403.069
193.808
1.596.877
1.989.516
222.572
2.212.088
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
15
15
844
844
Satış Amaçlı
15
15
844
844
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
VARLIKLAR TOPLAMI
1.403.084
193.808
1.596.892
1.990.360
222.572
2.212.932
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
5
810.124
73.352
883.476
1.355.338
81.298
1.436.636
FAKTORİNG BORÇLARI
7.064
537
7.601
6.123
113
6.236
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
7.730
7.730
294
294
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13
210.230
210.230
387.128
387.128
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8
2.367
2.367
KARŞILIKLAR
9
38.945
38.945
26.692
26.692
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.819
1.819
1.368
1.368
Genel Karşılıklar
Diğer Karşılıklar
37.126
37.126
25.324
25.324
CARİ VERGİ BORCU
19
0
12.586
12.586
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7
6.076
494
6.570
5.902
573
6.475
ARA TOPLAM
1.082.536
74.383
1.156.919
1.793.769
82.278
1.876.047
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ÖZKAYNAKLAR
15
439.973
439.973
336.885
336.885
Ödenmiş Sermaye
137.600
137.600
137.600
137.600
Sermaye Yedekleri
40.380
40.380
40.380
40.380
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
40.380
40.380
40.380
40.380
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-392
-392
-263
-263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Kar Yedekleri
159.168
159.168
74.418
74.418
Yasal Yedekler
39.654
39.654
35.416
35.416
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
119.514
119.514
39.002
39.002
Diğer Kar Yedekleri
Kar veya Zarar
103.217
103.217
84.750
84.750
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
Dönem Net Kâr veya Zararı
103.217
103.217
84.750
84.750
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.522.509
74.383
1.596.892
2.130.654
82.278
2.212.932
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
31.12.2019
Önceki Dönem
31.12.2018
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4
494.275
38.207
532.482
372.688
33.465
406.153
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4
381.434
100.339
481.773
411.085
11.560
422.645
ALINAN TEMİNATLAR
42.928.581
6.360.727
49.289.308
38.447.708
5.385.963
43.833.671
VERİLEN TEMİNATLAR
25
543.611
543.611
539.964
539.964
TAAHHÜTLER
0
Cayılamaz Taahhütler
Cayılabilir Taahhütler
Kiralama Taahhütleri
Finansal Kiralama Taahhütleri
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
Diğer Cayılabilir Taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23
115.126
116.932
232.058
144.897
141.651
286.548
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
Alım Satım Amaçlı İşlemler
115.126
116.932
232.058
144.897
141.651
286.548
Vadeli Alım Satım İşlemleri
Swap Alım Satım İşlemleri
115.126
116.932
232.058
144.897
141.651
286.548
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
Futures Alım Satım İşlemleri
Diğer
EMANET KIYMETLER
4
1.616.411
928.184
2.544.595
1.427.371
648.798
2.076.169
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
46.079.438
7.544.389
53.623.827
41.343.713
6.221.437
47.565.150
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
455.487
575.288
FAKTORİNG GELİRLERİ
16
455.487
575.288
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
441.537
570.979
İskontolu
182.668
363.595
Diğer
258.869
207.384
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.950
4.309
İskontolu
12.083
2.415
Diğer
1.867
1.894
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
21
-292.418
-373.539
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-230.146
-307.082
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.966
-10
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-52.504
-60.841
Diğer Faiz Giderleri
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-7.802
-5.606
BRÜT KAR (ZARAR)
163.069
201.749
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18
-23.005
-21.750
Personel Giderleri
-9.965
-8.705
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-286
-148
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Genel İşletme Giderleri
-12.754
-12.897
Diğer
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
140.064
179.999
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20
3.696.413
7.838.657
Bankalardan Alınan Faizler
1.016
122
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Temettü Gelirleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
Türev Finansal İşlemler Karı
28.786
36.368
Kambiyo İşlemleri Karı
3.631.785
7.786.015
Diğer
34.826
16.152
KARŞILIK GİDERLERİ
17
-71.481
-97.379
Özel Karşılıklar
-58.384
-93.304
Beklenen Zarar Karşılıkları
Genel Karşılıklar
Diğer
-13.097
-4.075
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20
-3.633.385
-7.812.599
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-33.450
-80.163
Kambiyo İşlemleri Zararı
-3.585.536
-7.713.175
Diğer
-14.399
-19.261
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
131.611
108.678
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
131.611
108.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
19
-28.394
-23.928
Cari Vergi Karşılığı
-1.040
-38.268
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
12
-27.354
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
14.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
103.217
84.750
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
103.217
84.750
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
103.217
84.750
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
103.217
84.750
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-129
-263
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-129
-263
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-165
-337
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36
74
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.088
84.487
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
223.927
137.849
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
408.340
566.998
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-238.486
-362.107
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
16
13.950
4.309
Elde Edilen Diğer Kazançlar
34.826
16.072
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4
33.191
28.134
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
18
-9.965
-8.705
Ödenen Vergiler
-30.593
-25.964
Diğer
12.664
-80.888
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-387.970
-264.090
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
546.812
-330.495
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
25.729
11.445
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.365
1.635
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.436
59
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-945.906
69.741
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-23.406
-16.475
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-164.043
-126.241
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
10-11
-1.664
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
10-11
231
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Diğer
10-11
-3.389
-4.233
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.158
-5.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.093.000
369.016
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-923.282
-250.500
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
169.718
118.516
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
732
2.923
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.249
-10.699
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.604
25.303
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3
17.853
14.604
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Ödenmiş Sermaye
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Önceki Dönem
01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
137.600
40.380
33.363
21.483
62.538
252.398
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
137.600
40.380
33.363
21.483
62.538
252.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-263
-263
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
84.750
84.750
Kar Dağıtımı
41.055
21.483
-62.538
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
41.055
-41.055
Diğer
21.483
-21.483
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600
40.380
-263
74.418
84.750
336.885
Cari Dönem
01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
137.600
40.380
-263
74.418
84.750
336.885
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye
137.600
40.380
-263
74.418
84.750
336.885
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-129
-129
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
103.217
103.217
Kar Dağıtımı
84.750
-84.750
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
84.750
-84.750
Diğer
Dönem Sonu Bakiyeler
137.600
40.380
-392
159.168
103.217
439.973