T.C. TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:05.02.2020 18:04:04
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

04.02.2020 Tarihli Açık Artırma Sonucu Hk.

İlgili Şirketler
[PMVR3]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Park Mavera III projesinde tali edime konu 61 adet konuta yönelik İstanbul Bakırköy 5. Noteri huzurunda 04.02.2020 tarihinde yapılan müzayede sonucunda 61 adet konuttan 920.884 adet sertifika karşılığına isabet eden muhammen bedeli 50.125.000,00 TL olan 59 adet konut için 53.970.000,00 TL teklif gelmiş olup, müzayede şartnamesi doğrultusunda sözleşme imzalama aşamasına geçilmiştir. Kalan 2 adet Lot 56 ve Lot 57 numaralı konutların ikinci açık artırma ilanının KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yayınlanmasına kadar edim değişikliği kapsamında asli edim talebiyle veya müzayedede belirtilen muhammen bedelin altında kalınmadan satış ofisinden satış işlemlerine devam edilecektir. Satıştan elde edilen ve katılım bankası hesabında değerlendirilen fon, konutların tümünün satış tutarlarının tahsil edilerek satışın tamamlanmasını takip eden 2 iş günü içinde yasal kesintiler yapıldıktan sonra gayrimenkul sertifikası sahiplerine sahip oldukları gayrimenkul sertifikaları oranında dağıtılacaktır.

Kamuoyuna Duyurulur. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.