İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Gönderim Tarihi:05.02.2020 15:28:30
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin 25.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.397.250 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %100 oranında olmak üzere 7.397.250 TL artışla 14.794.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 21.01.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 04.02.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

  

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 36.612,90 TL olup, bu paylar 7-10 Şubat 2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı 1,00 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

  

Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.iztarim.com ve halka arzda satışa aracılık edecek İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

  

Yeni pay alma haklarının kullanımı ve kalan payların Borsa'da halka arzından sonra satılamayan pay kalması halinde, söz konusu payların tamamı, payların Borsa'da satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içinde halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere Sinan Araç tarafından bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacaktır.

  

Saygılarımızla,