A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:24.01.2020 18:19:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Dava Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.102019 / 21.10.2019 / 19.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Daha önceki Özel Durum Açıklamaları:  19/12/2019, 21/10/2019 ve 15/10/2019 
 
 Davalı Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından tesis edilen ve AVOD
 Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) tarafından Avod Altın'ın satın alınması işlemi nedeniyle
 Nazım TORBAOĞLU'na ve Burak KIZAK'a yapılan ödemenin önemli nitelikte işlem sayılması, 30 gün içinde iadesinin
 yapılması veya ayrılma hakkının kullandırılması için yeni genel kurul toplanması yönünde zorlayıcı işlem tesisine ilişkin
 Kurul Karar Organı'nın 08/08/2019 tarih ve 44/1042 sayılı Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle
 açılan davalar devam ettiği bildirilmiştir. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Ankara 8. İdari Dava Dairesi tarafından verilen kararlarla, Şirket, Nazım TORBAOĞLU ve Burak KIZAK tarafından açılan 3 dava  arasında bağlantı bulunması nedeniyle Ankara 12. İdare Mahkemesi yetkili kılınmıştır. Ankara 12. İdare Mahkemesi nezdinde Şirket tarafından açılan dava E.2020/153,  Nazım TORBAOĞLU tarafından açılan dava E.2019/1980 ve  Burak KIZAK tarafından açılan dava E.2019/2357 dosya numaraları üzerinden yargılama devam edecektir. Ankara 12. İdare Mahkemesi E. 2019/2357 sayılı davada yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiş olup, itiraz süreci devam etmektedir.    
 
 Söz konusu davalar ile ilgili olarak süreç devam etmekte olup, somut bir gelişme yaşandığında değerli yatırımcılarımıza
 ve kamuoyuna bilgi verilecektir.
 
 Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.