AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Gönderim Tarihi:10.01.2020 09:30:31
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şirketimizin 03.01.2020 tarih ve 588 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden; Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak 16.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle tamamı nakit karşılığı olmak üzere SECOYA INTERNATİONAL INC. Ye tahsisli olarak 4.100.000 TL artışla 20.600.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 4.100.000 TL nominal değerli pay karşılığı nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde belirlenecek baz fiyat üzerinden tahsisli olarak artırılmasına karar verilmiştir.

  

İhraç fiyatı (72.000.000 TL Üst Limit) henüz belli olmamakla birlikte mevcut durum itibariyle Elde edilen bu gelirin Şirketin finansal yapısını güçlendirmek, ve Yenilenebilir Enerji kaynaklarına yapılacak yeni yatırımlar sonucu karlı büyümeyi elde etmek amacıyla işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.