VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.01.2020 16:37:54
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ 
Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.552,25
% 0,00051651
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
241,84
% 0,00004894
Bağımsız Denetim Ücreti
7.726,68
% 0,00156368
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
59.172,46
% 0,01197497
Fon Yönetim Ücreti
10.629.911,23
% 2,1512187
Hisse Senedi Komisyonu
487.097,28
% 0,09857587
Tahvil Bono Komisyonu
3.807,94
% 0,00077063
Gecelik Ters Repo Komisyonu
54.350,92
% 0,01099922
Vadeli Ters Repo Komisyonu
48.502,241
% 0,0098156
Borsa Para Piyasası Komisyonu
40.345,889
% 0,00816496
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0
% 0
Türev Araçlar Komisyonu
0
% 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
% 0
Diğer Giderler
77.733,54
% 0,01573126
TOPLAM GİDERLER
11.411.442,27
% 2,30938034
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
494.134.380,92