AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Gider Bilgileri

Gönderim Tarihi:08.01.2020 13:58:01
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2019
Periyot:1

Özet Bilgi

Fon Gider Bildirimi

Türkçe

Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bildirimi

Gider Tutarı (TL)
Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)

Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.960,82
% 0,029268
Tescil ve İlan Giderleri
0
% 0
Sigorta Giderleri
0
% 0
Noter Ücretleri
257,94
% 0,00385
Bağımsız Denetim Ücreti
6.827,21
% 0,101906
Alınan Kredi Faizleri
0
% 0
Saklama Ücretleri
2.655,13
% 0,039631
Fon Yönetim Ücreti
134.559,46
% 2,008487
Hisse Senedi Komisyonu
0
% 0
Tahvil Bono Komisyonu
603,23
% 0,009004
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
% 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
772,49
% 0,01153
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
% 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.652,91
% 0,054525
Türev Araçlar Komisyonu
644,78
% 0,009624
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.593
% 0,023778
Diğer Giderler
5.677,07
% 0,084738
TOPLAM GİDERLER
159.204,04
% 1,005
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.833.862,12