SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:18.12.2019 16:25:51
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
16/12/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
18/12/2019
Saati
15:45
Adresi
Esentepe, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi B Blok N:124 K:3 Şişli / İstanbul
Gündem
18/12/2019 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Alınan kararlar açıklamalarda yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
SÜMER VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

  
18/12/2019 TARİHİNDE YAPILAN   YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

  
TOPLANTI TUTANAĞI

  
 
  
SÜMER VARLIK YÖNETİM  ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2019 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık 2019  günü, saat 15:45'de Şirket Merkezi olan  Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi N124 Kat:3 Şişli / İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/12/2019 tarih 90726394-431.03-E-00050480975  sayılı yazılarıyla görevlendirdiği Bakanlık Komiseri Sayın Seda Çaycı AKKALE gözetiminde yapılmıştır.   

  
Toplantıya çağrı ; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK'nın  416. Maddesine göre ilansız olarak toplanıldı. İlansız toplanılmasına hiçbir itirazın olmadığı görüldü.
  

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin 20.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden  20.000.000  hisseden  tamamının vekaleten  iştiraki ile  gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı;  Yönetim Kurulu Üyesi  tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

  

 

1.                    Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan KIYAK tarafından açılmıştır. Ana Sözleşmenin 10. maddesi gereği;

  

 Divan Başkanlığına                           : Hasan KIYAK'ın

  

Tutanak Yazmanlığına                        : Mustafa Sabri Evren SALMAN'ın

  

 Oy Toplama Memurluğuna               : Süleyman ŞİMŞEK'in         

  

 

                         Başka teklif olmaması üzerine seçilmelerine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

  

 

2.                    Olağanüstü Genel Kurul evrak ve toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesine katılanların karar verildi.

 3.          Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıdar 101 milyon TL'ye kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kururulu'na 15 süreyle yetki verilmesi oy birliği karar verildi.

4.                  Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

  

5.                Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

  

               

Seda Çaycı AKKALE  -  Bakanlık Temsilcisi

           Hasan KIYAK -  Divan Başkanı

           Mustafa Sabri Evren SALMAN - Tutanak Yazmanı

           Süleyman ŞİMŞEK - Oy Toplama Memuru   

      

  


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.