SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Gönderim Tarihi:17.12.2019 16:05:07
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

18.12.2019 Genel Kurul Bildirimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
16/12/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
18/12/2019
Saati
15:45
Adresi
Esentepe, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi B Blok N:124 K:3 Şişli / İstanbul
Gündem
Gündem açıklamalar kısmında yer almaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.   
2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış
2. Divan Teşekkülü ve toplantı tutatnağınız imzalanması hususunda divana yetki verilmesi
3. Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra 101 milyon TL'ye kadar Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçvesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesi
4. Dilek ve Temenniler
5. Kapanış
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.