POLİTEKNİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:16.12.2019 17:20:49
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
1 Ekim 2018-30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.10.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
30.09.2019
Karar Tarihi
16.12.2019
Genel Kurul Tarihi
14.01.2020
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.01.2020
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
TUZLA
Adres
Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı KOSB Mah. Atom Cad. No:2 Tuzla-İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi ayrıntılı bilanço, ayrıntılı gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi kârının kullanım biçimiyle ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi içinde Şirket'in ilişkili taraflar ve 3. kişiler lehine verdiği teminat, ipotek ve kefaletlerle ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - 1 Ekim 2018 – 30 Eylül 2019 tarihli hesap dönemi içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 1 Ekim 2019 – 30 Eylül 2020 tarihli hesap döneminde yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,
12 - Dilek ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Vekaletname_Bilgilerndirme Notu_Gündem_compressed.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Politeknik 30.09.2019 Finansal Rapor 30 09 2019_compressed.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
Politeknik Faaliyet Rapor 30 09 2019_compressed.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Kar Dağıtımı YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Gündem YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.