AKBANK T.A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:28.11.2019 14:05:53
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
04.10.2019 Tarihli Akbank Finansman Bonosu İtfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
28.11.2019
Vade (Gün Sayısı)
55
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFAKBKK1992
Vade Başlangıç Tarihi
04.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
269.500.000
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
28.11.2019
Kayıt Tarihi
27.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
28.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızca, 04.10.2019 tarihinde nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 55 gün vadeli, TRFAKBKK1992 ISIN Kodlu, 269.500.000 TL nominal değerdeki finansman bonosunun bugün itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.