DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:27.11.2019 18:20:05
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

PAY SATIM BİLDİRİMİ

İlgili Şirketler
[DZGYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

  25.11.2019 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  A.Ş. payları ile ilgili olarak   4.14 -3.90 fiyat aralığından 81.167 adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  A.Ş. sermayesindeki paylarımız 27.11.2019  tarihi itibariyle % 87.13 sınırına  düşmüştür.  
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi
Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL)
Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%)
Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/11/2019
81.167
81.167
43.648.494
43.567.327
% 87,3
% 87,3
% 87,13
% 87,13
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.