AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

Gönderim Tarihi:25.11.2019 18:43:52
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2019
Periyot:3

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/11/2019
Karar Sayısı
3733
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
 SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
 ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE
 SORUMLULUK BEYANI

  

 

  

 

  

 

  

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II- 14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2019-30.09.2019 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup;

  

 - Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

 - Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu'nun Bankanın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.

  

 

  

Saygılarımızla,
 
 
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Kemaleddin Koyuncu                        Dr. Serdar Sümer                   Özer Burhan

  

Denetim Komitesi Üyesi                   Genel Müdür                          Grup Başkanı