GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:15.11.2019 13:56:50
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Şirketimizin üç bağlı ortaklığının Şirketimiz bünyesinde birleşmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15.11.2019
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.09.2019
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028
0,2
0,2
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3
325.863.409,73
325.863.409,73
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036
10.000
10.000
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044
15.000
15.000
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
325.888.409,93 TL
0 TL
0 TL
325.888.409,93 TL
Ek Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında

1- Şirketimizin bağlı ortaklıkları Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine,

2- Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamının Şirketimize ait olması dikkate alınarak bu birleşmenin Türk Ticaret Kanununun 155/1. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükmü uyarınca "kolaylaştırılmış usul" ile gerçekleştirilmesine ve bu kapsamda

a) bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına,

b) TTK m.149 uyarınca birleşme evrakının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına,

c) birleşme işleminin ve sözleşmesinin ayrıca genel kurulun onayına sunulmamasına,

d) birleşme işlemi sonucunda Şirketimizin sermayesinde herhangi bir sermaye artışı yapılmamasına,

e) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin" 12/1-e maddesi gereğince pay sahiplerinin ayrılma hakkının doğmayacağına,

3- Birleşmenin 30.09.2019 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleşmesine ve bunun için Şirketimiz ile Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bir birleşme sözleşmesi imzalanmasına

karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.