MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:07.11.2019 16:43:13
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

07/11/2019 Tarihli 2019/17 Sayılı Yönetim Kurulu Kararımız

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

10/12/2019 tarihinde Firuzköy Mahallesi Mezarlık üstü Caddesi N8/1 Avcılar –İstanbul adresindeki şirket merkezinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündeminde karara bağlanmak üzere,

  

 

  

Şirketimizin faaliyetleri içerisinde tekstil payının önemli ölçüde yükselmesi ve tekstil sektörüne yapılan yatırımların artması nedeniyle, tekstil faaliyetlerinin şirketimizin fiili ana faaliyet konusuna dönüşmesi söz konusudur. Bununla birlikte şirketimizin polietilen sektöründe de faaliyetleri devam etmektedir. Söz konusu fiili ana faaliyet konusu değişikliği Sermaye Piyasası Kanunun 23.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (ll-23.1) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ) 5.maddesinin 1. Fıkrasının c. Bendi ve 6. maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem tanımına girmektedir. Şirketimizin fiili ana faaliyet konusu değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (ll-23.1) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 6. maddesinin 4.fıkrası uyarınca da önemlilik kriteri sağlanmaktadır. Şirketimizin tekstil faaliyetlerinden gelirleri toplam hasılatımızın içerisinde %90 seviyelerine ulaşmış durumdadır. Önümüzdeki dönemlerde hasılatımızdaki tekstil payının ağırlığını koruması öngörülmekle birlikte, polietilen sektöründe de faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kanunun 23 ve 24. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (ll-23.1) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin hükümleri kapsamında şirketin fiili ana faaliyet konusundaki değişikliğin ortakların bilgisine ve onayına sunulmak üzere,  10/12/2019 tarihinde  olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

  

 

  

Bu çerçevede Sermaye Piyasası Kanunun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; tebliğin ‘'Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9. maddesine göre işlemin onaylanacağı olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahiptir.

  

 

  

Sermaye Piyasası Kanunun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve Kurulun II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkı kullanım fiyatı lot başına, kararın kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının aritmetik ortalaması olan 1,8129.-TL olarak belirlenmiştir. (Hesaplama ilgili hükümler çerçevesinde son otuz güne tekabül eden 06.11.2019-08.10.2019 tarihleri kapsamında yapılmıştır.)

  

 

   Diğer yandan şirketimizin 21.06.2019 tarihinde almış olduğu ve 04.09.2019 tarihinde revize ettiği %100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı,  olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasının ardından (Talep gelmesi halinde ayrılma hakkının kullandırılmasının sonrasında) ve 2019/12 finansal tabloları ile başvuru yapılmak üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bu karar çerçevesinde gerekli bildirim Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacaktır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.