GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:04.11.2019 17:05:31
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Finansal Duran Varlık Edinimi

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
YAPIRADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
200,000
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
04.11.2019
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
YOK
Edinilen Payların Nominal Tutarı
60.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
10 TL
Toplam Tutar
600.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
6
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
6
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
6
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,0029
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,0593
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU YÖNDE KATKI BEKLENMEKTEDİR.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
04/11/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İlişkili Taraf İşlemi Olmadığından Düzenlenmemiştir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

 

   Şirketimizin yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren  YAPIRADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ ile 04.11.2019 Tarihi itibari ile sözleşme imzalanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.