TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:09.10.2019 11:43:37
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Finansman Bonosu İhracı-Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.08.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
15.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
170.000.000
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
19.08.2020
Vade (Gün Sayısı)
350
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFTHAL82014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
02.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi
03.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi
04.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
170.000.000
Kupon Sayısı
10
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
09.10.2019
08.10.2019
09.10.2019
1,6982
2.886.940
Evet
2
13.11.2019
12.11.2019
13.11.2019
3
18.12.2019
17.12.2019
18.12.2019
4
22.01.2020
21.01.2020
22.01.2020
5
26.02.2020
25.02.2020
26.02.2020
6
01.04.2020
31.03.2020
01.04.2020
7
06.05.2020
05.05.2020
06.05.2020
8
10.06.2020
09.06.2020
10.06.2020
9
15.07.2020
14.07.2020
15.07.2020
10
19.08.2020
18.08.2020
19.08.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
19.08.2020
18.08.2020
19.08.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.09.2019 ve 08.10.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 04.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 350 gün vadeli, 170.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRFTHAL82014 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Kuponlu Bono'nun 1. kupon ödemesi bugün (09.10.2019) gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.