CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Gönderim Tarihi:08.10.2019 22:22:31
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları
İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%)
Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-100
Ters Repo İşlemleri
0-10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
0-10
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları
0-30
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları
0-40
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Özel Sektör Borçlanma Araçları (Döviz)
0-40
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz)
0-25
Yapılandırılmış Yatırım Araçları
0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları
FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları
0-20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar
0-15
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0-40
Gelir Ortaklığı Senetleri
0-100
Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz)
0-40
Borsa İstanbul A.Ş.?ye kote olan
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL)
0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL)
0-10
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları
DİĞER
0-40
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz)
KİRA SERTİFİKALARI-Yabancı Kira Sertifikaları
0-40
Yabancı Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikaları
İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler
0-40