ODEA BANK A.Ş.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Gönderim Tarihi:04.10.2019 09:57:01
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Bono itfası hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.09.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
3.900.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
04.10.2019
Vade (Gün Sayısı)
42
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Satış Şekli
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFODEAE1927
Vade Başlangıç Tarihi
23.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
181.300.000
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
04.10.2019
Kayıt Tarihi
03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
04.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
181.300.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2019 tarihli kararı kapsamında Bankamızca halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış şeklinde 23.08.2019 tarihinde ihraç edilen, 42 gün vadeli, 181.300.000 TL nominal değerli iskontolu bononun vadesi 04.10.2019 tarihinde gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.