ŞEKER FAKTORİNG A.Ş.

İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

Gönderim Tarihi:03.10.2019 14:48:32
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Borçlanma Aracı İhracı

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Şeker Faktoring A.Ş. olarak başvurumuza istinaden Kurulca 01/08/2019  tarih ve 47/1007 sayı ile onaylanan 142.000.000 TL nominal tutarlı borçlanma araçlarının 77.000.000 TL nominal tutarlık kısmının 09-10 Ekim 2019 tarihlerinde 91 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutarlı iskontolu finansman bonosu, 103 gün vadeli 25.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosu ve 115 gün vadeli 27.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosu olarak halka arz edilmesi planlanmaktadır. 

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin "İhraçcı Bilgi Dokümanı-Güncelleme Metni" ve "İhraçcı Bilgi Dokümanı" bölümü ekte verilmiştir.