HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

Gönderim Tarihi:08.08.2019 18:38:30
Bildirim Tipi:FR
Yıl:2019
Periyot:2

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklama

30.06.2019 KONSOLİDE OLMAYAN SORUMLULUK BEYANI

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2019
Karar Sayısı
5591
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:08.08.2019
KARAR SAYISI :5591

        SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN II- 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN  FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI  İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI 

 a)       01.01.2019-30/06/2019 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

 

b)       Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

 

c)       Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,

      beyan ederiz.

     Saygılarımızla,

           

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.