AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:09.07.2019 18:07:39
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

İştirakimiz Göltaş Enerji ile Devam Eden Hukuk Sürecimiz Hk.

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2017/08.02.2018/06.07.2018/11.09.2018/09.11.2018/07.12.2018/08.01.2019/08.03.2019/09.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Göltaş Enerji Elektrik Üretim AŞ aleyhine "özel denetçi tayini" talepli olarak açılan İstanbul 2.Asliye Ticaret Mahkemesi 2017/675 E. davası kapsamında,  Dosyaya ibraz edilen özel denetçi raporunun hatalı ve yetersiz olmasından dolayı, Şirketimiz'ce Türk Ticaret Kanunu madde 442/f.3 uyarınca yeni özel denetçi heyeti oluşturulması, yeni heyet oluşturulmayacak ise itiraz ve beyanlarımız doğrultusunda önceki heyetten ek rapor alınması, akabinde de raporun Mahkeme huzurunda duruşma yapılarak ve duruşmaya özel denetçiler de davet edilerek tarafların katılımı ile değerlendirilmesi ve sonuçta da davalı şirketin esas sözleşme ve dürüstlüğe aykırılıklarının tespiti talep edilmiştir. 24.12.2018 tarihli talebimiz hakkında Mahkeme'ce henüz herhangi bir işlem yapılmamıştır.
 
Kamuoyu bilgisine saygılarımızla sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.