ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:26.06.2019 19:45:04
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

Yatırımcılarımızdan Gelen Sorulara İlişkin Açıklama

İlgili Şirketler
[AGHOL]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Yatırımcılarımızdan gelen sorulara istinaden aşağıdaki açıklamayı kamuoyunun bilgisine sunarız.

18 Nisan 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Anadolu Savunma markasının AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'ye devredilmiş olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Söz konusu devir işlemi, Anadolu Grubu'nun çatı şirketi olan AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. adına Türk Marka ve Patent Kurumu'nda tescilli "Anadolu" ibareli çok sayıda marka bulunması ve bu bağlamda "Anadolu Savunma" markasının da içerdiği "Anadolu" ibaresi nedeniyle AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de olmasının uygun görülmesi nedeniyle gerçekleştirilmiştir.

Devir tarihine dek herhangi bir kullanımı bulunmayan ve yeni oluşturulma aşamasında bulunan bu markanın devir  bedeli, devir tarihi itibarıyla markayla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkilendirilebilecek tüm masraflar dikkate alınarak belirlenmiş olup, devir tarihi sonrasında markanın geliştirilmesi ve yönetilmesiyle ilgili tüm masraflara yine AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. tarafından katlanılmaktadır.

Marka kullanım hakkının AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. tarafından şirketimize verilmesi ile ilgili  hususların düzenlenebilmesi amacıyla Şirketimiz ile AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. arasında bir "Marka İnhisari Lisans Sözleşmesi" imzalanacaktır.

Söz konusu işlemler, tarafların işlem için tahsis ettiği kaynaklar ve aldığı risklerle orantılı bir karşılık elde etmesi ilkesi çerçevesinde emsallere uygun düşecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.