MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:20.06.2019 18:00:36
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:

Özet Bilgi

MZHLD OLAĞANDIŞI FİYAT VE MİKTAR HAREKETİ HAKKINDA

İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar

Borsanız Başkanlığı'nın 20.06.2019 tarih ve BİAŞ-2-5163 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.    

Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8. maddesine istinaden; Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen söz konusu olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak; Şirketimizin bu hususta bir bilgisi bulunmamakta olup, ayrıca kamuya açıklanmamış özel bir durumu da yoktur.

20.06.2019-ODA 2019/008

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.